CO JE FOTOBIOREAKTOR HELENA?

Helena je zařízení, ve kterém rostou zelené řasy Chlorelly a modrozelené Spiruliny. Ty mají optimální podmínky k tomu, aby spotřebovávaly oxid uhličitý a vyráběly kyslík. 

Výstupním produktem je biomasa řasy, která má nespočet dalších využití.

JAK TO FUNGUJE?

Zařízení Helena kombinuje dva typy technologií. 

Jedním z nich je zařízení Carbon Capturing and Utilization, který zachycuje oxid uhličitý a dále jej využívá. 

Druhou zkombinovanou technologií jsou fotobioreaktory ve kterých se kultivují řasy pro další zpracování.

KDE SE VYUŽÍVÁ ŘASA CHLORELLA?

překryv mezi jednotlivými odvětvími, kde chlorela nebo spirulina nalezne své uplatnění je obrovský. 

V potravinářském průmyslu to jsou hlavně blahodárné účinky na lidský organismus, kdy látky této řase působí jako antioxidanty. Má v sobě mnoho vitamínů, je bohatá na proteiny. Může se přidávat do potravin a nahrazovat suroviny, které mají vysokou negativní externalitu pro klima. 

Velké užití je v zemědělském průmyslu. Vysoké množství lipidů nalezne uplatnění v experimentálním výzkumu biopaliv a zpracování plastů.

NABÍZÍ HELENA ŘEŠENÍ KLIMATICKÝCH PROBLÉMŮ?

Pro efektivní záchyt CO2, který by dokázal alespoň částečně ovlivnit množství tohoto plynu v atmosféře, by bylo potřeba obrovského objemu reaktorů.

Hlavním řešením snížení tohoto skleníkového plynu v atmosféře ať už z programů Fit for 55 nebo jiných globálních návrhů zůstává stále primárně dekarbonizace odvětví, která mají udržitelnější alternativu.

Účelem Heleny je proto decentralizované zachycování CO2 v místě vzniku a následné využití řasy v potravinářském a zemědělském průmyslu.

PROČ NÁZEV HELENA?

Celé zařízení řídí počítač, který z velké většiny zcela autonomně nejen monitoruje a ovládá celý kultivační proces, zařízení dokáže i samo předpovídat, jak se kultivační proces bude vyvíjet v budoucnu na základě strojního učení a nabízet řešení.

Velmi nadneseně můžeme mluvit o řízení umělou inteligencí.

Jméno Helena je inspirací z díla Karla Čapka R.U.R., jmenovala se tak první robotka a ústřední hrdinka knihy.

JAK DLOUHO HELENA VZNIKALA?

Budou to dva roky, ale stále se vyvíjí. 

Smyslem není vytvářet unifikovaná zařízení, ale vždy se přizpůsobit cíli, který má Helena v daném místě užití splnit.

Aktuálně se Helena vyskytuje v Metropoli Zličín, kde čistí vzduch a zároveň tam snižuje náklady na vytápění.

Výsledkem spolupráce s Metropolí, by měla být kromě snižování CO2 také studie, jak zařízení fotobioreaktoru může v tomto případě fungovat jako aktivní filtr vydýchaného vzduchu a snížit tak náklady vzniklé při teplotní ztrátě vháněného čerstvého vzduchu.