Pro nákupní centrum Metropole Zličín je udržitelný a odpovědný přístup k životnímu prostředí 
na předním místě!

Spolupracujeme se stejně smýšlejícími společnostmi a snažíme se edukovat naše zákazníky v oblasti udržitelnosti a nabízet jim inspiraci a udržitelná řešení pro každodenní život.


Konkrétní kroky k udržitelnosti

METROPOLE ZLIČÍN 


Obnovitelné zdroje

100 % ELEKTRICKÉ ENERGIE ZÍSKÁVÁME Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Nákupní centrum Metropole Zličín je držitelem certifikátu původu záruk ze zelených zdrojů.


Elekřina a plyn

SNIŽUJEME SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE A PLYNU

Od roku 2022 jsou všechny pasáže Metropole Zličín nově osazeny moderními LED světelnými zdroji.

V roce 2022 jsme snížili spotřebu elektrické energie o 16,9 %.

Díky snížení teploty na pasážích na 19°C, jsme v roce 2022 snížili spotřebu plynu o 31,2 % v porovnání s rokem 2019.


Voda

SNIŽUJEME SPOTŘEBU VODY

Všechny toalety v Metropoli Zličín disponují úspornými bateriemi a úsporným splachováním.

V roce 2022 jsme snížili spotřebu vody o 10,1 % v porovnání se spotřebou vody v roce 2019.


Papír

SNIŽUJEME SPOTŘEBU PAPÍRU

Od roku 2023 intenzivně pracujeme na snižování spotřeby papíru, který využíváme na letáky, informační brožury, tištěné bannery, tašky a obalový materiál.

Do konce roku 2023 plánujeme snížit o 2/3 spotřebu papíru pro tyto účely.

Namísto papíru se maximálně snažíme využívat digitální média, webové stránky a mobilní aplikaci Metropole Zličín.

Když už se pro tisk na papír rozhodneme, využíváme eco line papír. Jedná se o papír ze 100% recyklovaných vláken, přírodního odstínu bez použití optických zjasňovačů. Drží certifikaci FSC® a Blue Angel


Recyklace odpadu

TŘÍDÍME A RECYKLUJEME ODPAD

Koše na tříděný odpad jsou k dispozici na všech pasážích.

Nové recyklační místo na třídění 6 druhů odpadu (papír, sklo, plast, bio, karton, elektro) se nachází ve foodcourtu u eskalátorů.

Chytré koše s vnitřním lisovacím mechanismem poháněným solární energií jsou umístěné před každým vstupem do Metropole Zličín.

Kontejner na eletro odpad se vyskytuje na parkovišti a díky němu se za rok 2021 vytřídilo přes 1,09 tuny elektrozařízení.

V roce 2021 jsme celkově vytřídili 40 % z celkového množství odpadu.


Recyklace textilu

TŘÍDÍME TEXTIL PRO DALŠÍ VYUŽITÍ

V Metropoli Zličín se nachází 2 místa pro sběr použitého oblečení, bot a bytového textilu pro občany v nouzi.

Tento tříděný textil se dále využívá na znovu použitelné oblečení. 

Kontejner projektu Potex poskytuje oblečení pro nadaci Linka bezpečí a kontejner projektu KlokTex poskytuje oblečení fondu ohrožených dětí Klokánek.

Ostatní materiál se recykluje a dále se využívá při výrobě výplní do autosedaček, utěrek, bankovek aj.

V roce 2022 jsme vytřídili celkově 21 tun textilu.


Udržitelná doprava

PODPORUJEME UDRŽITELNOU DOPRAVU

Aktivně se účastníme rozvoje elektromobility.

Spolupracujeme se společnostmi na sdílení dopravních prostředků.

V srpnu 2022 byl nainstalován nový cyklopoint vedle vstupu č. 3. 

Disponujeme 2 veřejnými dobíjecími stanicemi s 3 přípojnými místy pro dobíjení elektromobilů a dalších dopravních prostředků na elektrický pohon.

Dobíjecí stanice jsou součástí sítě PREpoints.